SGN goes Europe


Vi vill vara med och ge migranter en röst gentemot beslutsfattare var de än finns i världen, säger…