IKC på väg i Malmö och Göteborg


Konceptet Interkulturellt Center har slagit en bro mellan kommunen, civilsamhället och utrikesfödda…

Ger kommunen större kontaktyta


Samverkan med Interkulturellt Center ger Trollhättans stad förutsättningar för bättre kontakt med…