Akademin har inte ensamrätt på kunskap


Det betyder mycket för oss som högskola att tillsammans med aktörer i det omgivande samhället…