What we do    

Projects

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. 

ACTIVITIES

DANCE COMPANY "ALL UNDER THE SAME SUN" CELEBRATE CULTURE AND INCLUSIVITY

DoubleCup

In August 2014 Support Group started and after two years in July 2016 it become officially licensed organization called Support Group Network (SGN).

Learn more

StrongWomenNetwork

In August 2014 Support Group started and after two years in July 2016 it become officially licensed organization called Support Group Network (SGN).

Learn more

Orbus

In August 2014 Support Group started and after two years in July 2016 it become officially licensed organization called Support Group Network (SGN).

Learn more

ACTIVITIES

DANCE COMPANY "ALL UNDER THE SAME SUN" CELEBRATE CULTURE AND INCLUSIVITY

WIR Project + the EU

In August 2014 Support Group started and after two years in July 2016 it become officially licensed organization called Support Group Network (SGN).

Learn more

FIER + the EU

In August 2014 Support Group started and after two years in July 2016 it become officially licensed organization called Support Group Network (SGN).

Learn more

Events

In August 2014 Support Group started and after two years in July 2016 it become officially licensed organization called Support Group Network (SGN).

Learn more