OM OSS

BAKGRUND OCH SYFTE

Under de senaste åren så har många flyttat hit inte frivillig utan på grund av krig och oroligheter, folk som vill fortsätta sina liv en del vill fortsätta jobba, andra vill fortsätta sina studier men i överlag har de flesta ett gemensamt mål, målet är att känna sig trygga och etablera sig samt bidra i det nya samhället. Utmaningen med att lyckas uppnå detta mål handlar om kommunikation i allra högsta grad, att bygga broar till det nya samhället.

Läs mer

Vi skapade föreningen för att det är svårt att vara i ett nytt land när man inte hunnit lära sig språket. Utmaningen är att vara ny och inte behärska språket och samtidigt inte veta så mycket om landets normer och värderingar. Alla förväntas följa nya rutiner och regler. Det är svårt att veta vilken väg till framtiden som är snabbast, vad man kan göra och hur. Tillsammans är en ideell förening som grundades juni 2017.

1350

Elever

6332

Deltagare

175

Volontärer

774

Medlemmar

Föreningens syfte är att få de nyanlända att förstå hur olika system fungerar och vilka myndigheter man ska vända sig till, att hjälpa dem hitta sina vägar i samhället. Vilket leder till att de känner sig trygga och medvetna när de har förmåga att styra sina egna liv och välja väg för att uppnå sina mål. Föreningen bidrar genom sin verksamhet till lyckad inkludering. Vi tror att vi som nyanlända äger en stor del av utmaningen med inkludering i samhället och genom att ta en aktiv roll är det också vi som har möjlighet att hitta lösningarna.

HÄR KAN NI HITTA OSS!

0739187964

info@tillstarka.org

Besöksadress & Postadress: brushanevägen 10, Upplands bro

Related Activities