Flyktingar möter flyktingar


Det är en stor fördel att vi är från så många länder och har olika språk, kulturer och religioner…