Press


Från kulturkrock till kulturmöte


Ett trettiotal västsvenska aktörer samarbetar för att bli bättre på att identifiera och möta de…

Det finns alltid flera vägar in


Ibland tänker jag att svenskar har en standardbild av vad integration är, men jag tror att det…

Unga kompetensutvecklar vuxna


En av de viktigaste erfarenheterna från pilotutbildningen är att möta ungdomar på ett jämställt…

Nyhetsbrev september


En rolig och aktiv sommar!

Nyhetsbrev juni


En ny hemsida är lanserad!

Allt fler samlas under SGN:s paraply


Möt några lokala Support Groups med olika lokala förutsättningar men med samma mål, inkludering i…

Flyktingar möter flyktingar


Det är en stor fördel att vi är från så många länder och har olika språk, kulturer och religioner…

Akademin har inte ensamrätt på kunskap


Det betyder mycket för oss som högskola att tillsammans med aktörer i det omgivande samhället…

Unga utvecklar sitt samhälle


Möt Shadi, Yassmin och Faissal, viktiga kuggar i ett stort ESF-projekt som går ut på att unga vuxna…

Brygga till innanförskap


Vår ambition är att skapa en mötesplats för alla trollhättebor oavsett etnisk bakgrund, säger…

Handböcker för inkludering på väg


Flera EU-finansierade projekt som Support Group Network, SGN, medverkar i kommer att resultera i…

Vill försvara barnfamiljers rätt


De barnfamiljer som med fastighetsnämndens beslut hamnar i en otrygg situation och riskerar…

Barnfamiljer på tur för att mista bostad


När politikerna i fastighetsnämnden i Göteborg bänkade sig 24 maj skulle man ta ställning till ett…

2 700 riskerar bli utan bostad


Det pågår just nu en politisk rysare på alla nivåer i Göteborg. Frågan är om politikerna i staden…

Goda ambitioner riskeras


Om man fullföljer idén om att kontraktet är slut efter fem år, oavsett det faktum att bostadskön är…

Engagerar medgöteborgare


Engagerade Göteborgare sätter press på politikerna genom olika aktioner.

IKC på väg i Malmö och Göteborg


Konceptet Interkulturellt Center har slagit en bro mellan kommunen, civilsamhället och utrikesfödda…

Ger kommunen större kontaktyta


Samverkan med Interkulturellt Center ger Trollhättans stad förutsättningar för bättre kontakt med…

Support Group startar i Malmö


I Malmö, en av Sveriges mest invandrartäta städer, finns en ny aktör på arenan. Local Support Group…

Ny integrationspolitik under radarn


Det europeiska sättet att leva är inkluderande. Det kan låta överraskande för den som följer…

Från Restad Gård till Bryssel på fem år


Om EU:s och EU-ländernas politik för integration ska vara hållbar krävs att migranter har makt och…

Ny arena för interkulturell dialog


Om man kunde omsätta den kunskap, kompetens och de drivkrafter som finns hos alla invånare i staden…

Vill förändra samhället


Det ska bli ändring i Trollhättan, en stad med stor ojämlikhet och påtagliga sociala klyftor.…

Vill skynda på normaliseringen


Med våra utrikes födda handlare har vi tillgång till ett enormt utbud av matvaror som vi annars…

Nya tider för alla parter


Det fungerar inte att söka arbetskraft i sitt eget nätverk, som en företagare kunde förr. Och för…

SGN goes Europe


Vi vill vara med och ge migranter en röst gentemot beslutsfattare var de än finns i världen, säger…

Gör det lättare att få råd om jobb


Det nya normala kommer inte att vara som det gamla normala utan bättre, konstaterar Nour Almardoud,…

Behöver pröva nya vägar


Invandring är inget nytt, men erfarenheter från gamla invandringsstäder som Borås och Göteborg…

På väg mot partnerskap


Inkludering är en process där alla kommuninvånare behöver vara både målgrupp och aktörer. Den…

Orden som befriar – eller kväver


Alla säger att man vill integrera, men vad betyder det? Och mångkultur, är det verkligen det vi…

Håller Restad Gård rullande


Cykelverkstaden hålls öppen när alla andra aktiviteter avstannat och ersatts av……

Vill stärka hälsan och familjerna


Coronakrisen har lärt oss att ingen situation är hållbar, konstaterar Amneh Sadkah och Inam Alghoul…

Nytänkande mitt i kriset


Det är full fart på verksamheten inom Support Group Network, men inget är riktigt som det var…

Vill hjälpa till i mötet mellan kulturer


Efter en strapatsrik egen resa vill nu Faduma Adan hjälpa sina somaliska systrar att hitta nyckeln…

Kvinnor stöttar kvinnor


Starka Kvinnors Nätverk kan hjälpa kvinnor att förstå sin kapacitet så att de kan vara med och…

En dag för att stärka kvinnor


Den 8 mars, Internationella kvinnodagen, samlades många kvinnor och några män kring kampen för…

Söker ett livsviktigt arbete


Hur livet ska fortsätta för ungdomar som omfattas av gymnasielagen avgörs av om de på mycket kort…

Bakom disken igen


Hicham höll fast vid sin affärsidé under hela flykten från krigets Syrien, men i mötet med den…

Can Culture be a Sanctuary and Refuge?


Welcoming people is a series of gestures that can take so many shapes and forms, Culture is one of…

Sofie creates meaningful everyday life for asylum seekers and new arrivals


It is almost a year since Sofie graduated from the International Program for Politics and Economics…

Dreaming of a world where no woman is subjected to violence


The clock had passed midnight on that September night 2015. After a long flight from Palestine,…

From Vänersborg out to the world


How to solve the integration issue is one of the biggest issues of our time and affects both social…

Think tank will provide new perspectives in the work to develop a regional development strategy by 2030


A Think tank has been formed to support the work on the new regional development strategy Västra…

The driving forces of asylum seekers are utilized


Representatives from ten EU countries visited Restad Gård in Vänersborg on Thursday to learn about…

New center to promote integration


The new pilot project - Intercultural Center in Vänersborg is inaugurated. In Vänersborg, there is…