Related Articles


Det är full fart på verksamheten inom Support Group Network, men inget är riktigt som det var förut.
Många aktiviteter har ställts in och ersatts av information om hur man håller sig frisk och undviker att bli smittad av coronaviruset.
Andra aktiviteter sker på ett annat sätt än tidigare. Förändringar som är nödvändiga idag kan i morgon ge både bättre verksamhet i nätverket och ökad livskvalitet för deltagarna.
Möt några inom Support Group Network som tänker framåt samtidigt som de hanterar coronakrisen.

  • Gör det lättare att få råd om jobb. (Läs mer)
  • Vill stärka hälsan och familjerna. (Läs mer)