Related Articles


Support Group Network Nyhetsbrev

SGN är med i Frihamnsdagarna i Göteborg!


EU & Internationella projekt uppdatering

Refuge-Ed uppdatering

Projektet REFUGE-ED samlar kunskap om innovativa lösningar inom utbildning, psykisk hälsa och psykosocialt stöd. Det första steget är en kartläggning av bra evidensbaserade utbildningslösningar med bevisad social påverkan.

Support Group Network har planerat att genomföra utbildningar för lärare och familjer med tekniskt stöd från våra partners, University of Barcelona och MHPSS Collaborative, Danmark, i början av oktober. Rekryteringen är dock redan igång och vi uppmuntrar alla lärare och utövare av MHPSS att registrera sig för att delta i dessa viktiga aktiviteter.
Utbildningarna kommer att baseras på resultaten av vår behovsbedömning som genomfördes med familjer, barn, lärare och andra intressenter i början av januari för att kartlägga och identifiera utmaningarna relaterade till barns utbildning och psykisk hälsa och psykosocialt stöd.

Är du en lärare eller känner någon som är intresserad att delta? Registrera här


NEETs for NEETs

I början av juni var det ett möte i Oslo för de olika ländernas deltagare i projektet NEETs for NEETs (NEETs kan översättas som ungdomar som varken studerar eller arbetar, UVAS). Vi diskuterade och planerade nästa steg i projektet.

I projektet arbetar deltagare från Norge, Tyskland, Sverige för att utveckla utbildningsprogram och aktiviteter och reflektera över strategier för hur man kan motivera ”NEETs” att själva ta tag i sin verklighet. Modellen som används kallas ToT, Training of the trainer, och baseras på en modell som tidigare använts inom projektet ReACT.


Mentor me

SGN höll tillsammans med projektpartners inom projektet Mentor Me ett digitalt möte den 29 juni. Under mötet gav projektorganisatörerna en kort introduktion till projektet, vad som är varje partners ansvar och i vilken fas projektet befinner sig.

Partnerna planerade tillsammans de kommande stegen som ska implementeras i olika länder under projektets gång.


Take Action Create the Chance

Den 18 och 19 juli hade vi vårt andra online TPM (Transnational Partner Meeting) för TACC-projektet (Take Action Create the Chance) som syftar att genomföra program och workshopar relaterade till ledarskap, opinionsbildning och offentlig berättelse med fokus på ungdomars deltagande och samhällsengagemang.

Tillsammans med våra partners från olika europeiska länder diskuterade vi projektets första steg. Projektet kommer att implementera den första LTTA (Learn Teaching Training Activities) i Bulgarien, där ungdomsarbetare kommer att utbildas i ledarskap, ungdomars deltagande och samhällsengagemang. Utbildningen gäller också hur man arbetar med unga människor som riskerar social utestängning i sina länder. Under TPM presenterade våra partners projektmålen och hur vi tillsammans kan uppnå dem.


Nationell uppdatering

Ett studiebesök till Högskolan Väst

Support Group Network anordnade i juni tillsammans med Högskolan Väst ett studiebesök till högskolan. I besöket fick deltagarna som kom från Restad Gård information kring hur man blir antagen till högskolestudier.

I september kommer ytterligare ett besök att anordnas i samarbete med HV International Office.


Ukrainare för mångfald

Gruppen ”Alla Under Samma Sol” organiserade i juni tillsammans med Studiefrämjandet evenemanget  “Ukrainska för mångfald” i Folkets Hus i Vänersborg.

När ukrainska flyktingar började komma till Sverige för några månader sedan var behovet av akuta insatser stort och för det fick vi bra stöd från samhället. Därför ville “Alla Under Samma Sol”, som leds av vår underbara kollega Olga Gnida, tillsammans med de nya medlemmarna från Ukraina visa sin tacksamhet genom en kulturuppvisning med dans, kulturella kläder och mat.


Hela kronan gungar

Tillsammans med Kronan Kulturhus och andra aktörer hade vi en härlig dag i Trollhättan.
Det blev många fina samtal och massor av pyssel för barnen.
Tack till arrangörerna och tack till alla som kom fram till oss.


Go Jönköping

Under evenemanget Go Jönköping 28 augusti hade invånarna i staden chans att träffa olika föreningar som anordnade många aktiviteter. SGN Jönköping deltog också med dansuppvisning av Alla Under Samma Sol.
Vi fick chans att prata med människor och presentera vårt arbete i staden. Tack till det underbara team som var med och organiserade detta.


Eidfirande

Support Group Network organiserade i juli ett eidfirande för barn och unga i Vänersborg.
Vi gjorde evenemanget som en del av sommaraktiviteter med hoppborg, målning, fika och många spel och aktiviteter.

Tack till våra unga volontärer som hjälpte oss att genomföra  detta evenemang!


Cykelverkstad på Restad Gård

I samarbete med Studiefrämjandet hålls varje vecka på Restad Gård en kurs för att lära sig hantera sin egen cykel.
Kursen hålls  av vår underbara volontär Namir som delar sina erfarenheter med deltagarna.


Nordisk konferens om psykologiskt stöd

SGN deltog i en nordisk konferens om mental hälsa och psykologiskt stöd i krissituationer, en ofta bortglömd mänsklig rättighet. Danska Röda Korset stod som värd för konferensen som samlade många deltagare från universitet, myndigheter och organisationer från de nordiska länderna. Det fördes många diskussioner om psykisk hälsa och hur kan den förbättras i olika situationer.


En utflykt med sommarteamet

Efter en trevlig och rolig sommar ordnade vi en dag för ungdomarna som hjälpt till under hela sommaren. Det blev en dag i Ramsvik med många aktiviteter. Ungdomarna fick under sommaren lära sig om volontärarbete och hur kan man leda och hantera aktiviteter.

Stort tack till detta underbara team!


Aktiviteter i sommar

I samarbete med Vänersborgs kommun och Studiefrämjandet anordnade vi sommaraktiviteter under hela sommaren, tre tillfällen varje vecka, för barn och unga.

Vi ville göra sommaren rolig och värdefull för barn så att de kunde göra och lära sig något under sommarlovet.


Frihamnsdagarna

SGN deltog tillsammans med Göteborgs Universitet i Frihamnsdagarna 25 – 27 augusti. Vi presenterade SGN och det arbete vi gör i Göteborg och i andra stader i Västra Götaland.

Frihamnsdagarna anordnas av Frihamnsdagarna Ekonomisk Förening och Village Impact Fund – två samhällsnyttiga föreningar som är partipolitiskt och religiöst obundna.

Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande arrangemang som drivs utan vinstsyfte. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.
Många av de medlemmar och volontärer som skapar evenemanget arbetar frivilligt och ideellt.


Månadens kollega

Yohanna Arango

Yohanna har jobbat mycket med barn och unga under sommaren i Vänersborg. Hon tog initiativ till och ledde många konst- och kulturella aktiviteter och tränade ungdomar i att leda aktiviteterna själva
Tack Yohanna för fina insatser i sommaren och lycka till i ditt fortsatta arbete inom SGN!