Related Articles


Logo

facebook twitter instagram

En ny hemsida är lanserad

Support Group Network – Support Group Network - Google Chrome 5_27_2022 2_03_37 AM

EU & Internationella projekt uppdatering

fb3bb2b7-1fa4-4ad6-89bb-f7aa0a67029d

Refuge-Ed uppdatering

SGN har genomfört workshops den 5 maj om stegen i SPICE-metoden som den övergripande forskningsmetoden som används inom REFUGE-ED i syfte att vägleda och stödja de olika projektdeltagarna i att genomföra det forskningsarbete som är en del av REFUGE-ED-projektet. Specifikt är syftet att projektdeltagarna i deras datainsamlings- och dataanalysprocess, så att projektet som helhet kan erbjuda en starkare evidensbas för vårt kollektiva arbete.
Genom den forskning som sker inom REFUGE-ED kartläggs behovet av psykosocialt stöd hos barn med migrationsbakgrund. Vi arbetar med våra lokala partners och volontärer för att skapa en ett gemensamt lärande och en gemensam praktik för att möta de behov som är viktigast för att uppnå en lyckad integration av invandrarbarn i skolan och i samhället.
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.42.26 PM

Moveurope! partnermöte

Mellan 3:e och 6:e maj deltog SGN i Moveurope! Transnationellt partnermöte i Sofia-Bulgarin. Alla projektpartners diskuterade och utvärderade det övergripande projektet, dess genomförande och resultaten av Moveurope.
Partners från varje land genomför ett multiplikatorevenemang där vi uppmärksammar projektets sista händelse och presenterar projektresultat under de gångna två åren och diskuterar projektets framtid med ungdomsarbetare, intressenter och politiker.
WhatsApp Image 2022-05-30 at 3.43.25 PM

NEETs for NEETs första pilot

Under maj genomförde SGN med Rädda barnen den första pilotworkshopen med deltagare från Dalslands folkhögskola. I utbildningen NEET deltog personal och studenter för att lära känna ReACT-modellen och våra utbildare.
Utbildningsinnehållet skapades tillsammans och justerades av personal och ungdomar i målgruppen baserat på deras behov.
Picture1

Mentor Me

Vi är glada över att ha haft det digitala kick-offmötet för Mentor Me-projektet med våra partners. Under kick-offen diskuterade vi projektuppdrag för varje partner och nästa steg i projektet som är det första TPM (Transnational Partner Meeting) som kommer att äga rum i Sverige.
Mentor ME är ett 2-årigt Erasmus+projekt med målet att skapa ett europeiskt nätverk för ömsesidigt stöd, utbyte och samarbete för gränsöverskridande volontärprojekt för unga flyktingar.
Projektets syfte är att utbilda ungdomsarbetare till att bli mobilitetsmentorer och kunna vägleda och följa unga flyktingar, genom att delta i nationella och europeiska volontärtjänstprogram i andra EU-länder
Dessutom, skapa en digital mobilitets mentorsplattform och bygga ett europeiskt stödnätverk.
Projektets målgrupp är ungdomsledare, ungdomsarbetare, ungdomsaktivister och ungdomar med(och utan) flyktingbakgrund (18-35 år) i Europa som vill främja volontärarbete bland sina kamrater.

Nationella uppdatering

MicrosoftTeams-image

Jobbmässan på Restad Gård

Tillsammans med VGR och Fyrbodal Kommunalförbund ordnade vi på Support Group Network en jobbmässa riktad mot alla asylsökande i Fyrbodal som har arbetstillstånd.
Flera arbetsgivare var på plats och över 150 personer deltog i eventet.
Picture2
Picture3

Eidfirande i Vänersborg

Den 4:e maj hade Vänersborgs Interkulturella Centrum en jätterolig dag med en glad aktivitet för barn under Eid-festen. Även ungdomar deltog och hjälpte till som volontärer.
278807745_2198505026990446_9072401727516849674_n

Jobbmässa i Göteborg

En dag i International House Gothenburg för att skapa förutsättningar för nyanlända från Ukraina att få sysselsättning.
Att skapa inkludering av arbetskraft i denna match making är en del av Ö.D.E Projekt som leds Ziyad Tarek från SGN tillsammans med Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund Vi också fick träffa en av våra samverkanspartners från Borås där vi tillsammans utförde projekt Textilhubben.
Picture4

Fairtrade

Ett tillfälle för att känna Fairtrade som en del av Fairtrade Challenge och diskutera framtida engagemang. Informationen delades vid SGN:s teammöte av våra underbara kollegor Amneh och Malin.
Picture5

Svenska för föräldrar

Tillsammans med Studiefrämjandet erbjuder vi en kurs i svenska för föräldralediga där deltagarna kan praktisera språket och få mer information om det svenska samhället.
WhatsApp Image 2022-04-22 at 12.52.18 PM

Ett möte med ukrainska flyktingar

Det har varit ett möte med ukrainska flyktingar i Restad Gård där olika myndigheter i Sverige informerade. Vi har också haft ett möte med representanter för ukrainska flyktingar på Restad gård för att stämma av vad de kan få för hjälp gällande planer för arbete, utbildning och andra relevanta behöv i Sverige.
009BD70D-1038-48FD-AB25-B42C1A153B31
399148BC-06D1-4628-937B-834AEC332F2D

Aktiviteter på Restad Gård

Nu har det varit det sista aktivitetstillfället på Restad gård med Antidiskrimineringsbyrån Integrationsforum Adb Trollhättan. Det har varit lärorika veckor med många viktiga ämnen. som vi fått tala om.
Asylsökande har fått lära sig om svensk lagstiftning beträffande diskriminering och mänskliga rättigheter.
Det har varit berikande och deltagarna kände att dom fick viktig samhällsinformation om Sverige. Många uttryckte att dom inte har sådana rättigheter i sina hemländer så dessa informationsmöten med Antidiskrimineringsbyrån har varit väldigt intressanta.
Vårt sista möte avslutades med att de asylsökande fick lära sig att spela kubb. Det visade sig att flera var riktigt pricksäkra och hade talang för det.
Kanske bildas det ett lag. Vi kan se namnet framför oss
”Kubbspelsmästarna från Restad gård”. Ingenting är omöjligt på Restad gård, allt är
möjligt.
matkur1
sykurs2
barn1
matkurs2

Aktiviteter i Göteborg

Vi har börjat nya yrkesförberedande kurser i samarbete med Studiefrämjandet såsom lokalvårdarkurs, sykurs och matlagningskurs.
Syftet med de här kurserna är att hjälpa våra deltagare att närma sig arbetsmarknaden snabbare.
Vi har startat en kurs i arabiska för barn, ett initiativ som är mycket uppskattat av föräldrarna.

Månadens kollega

Malin Pettersson

Malin Pettersson

Malin har gjort en massa fina insatser och utvecklat hela verksamheten på Restad Gård. Dessutom har hon skapat ett stort nätverk för att stötta de ukrainska flyktingar.
Hon har lyckats att ta emot de grupper av flyktingar som kom nya till Restad Gård och i samarbete med lokala volontärer har hon kunnat möta deras behov.
Tack Malin för fina insatser i förra månader och lycka till i framtiden!

Artikel

Allt fler samlas under SGN:s paraply

Möt några lokala Support Groups med olika lokala förutsättningar men med samma mål, inkludering i samhället genom att vända upp och ned på det traditionella flyktingmottagandet.
Read more
Allt fler samlas under SGN:s paraply
Logo
facebook twitter instagram