Related Articles


Möt några lokala Support Groups med olika lokala förutsättningar men med samma mål, inkludering i samhället genom att vända upp och ned på det traditionella flyktingmottagandet.

Vision
SGN vill fungera som ett paraply som samlar föreningar och individers insatser för att öka inkluderingen av asylsökande och flyktingar genom behovsbaserade aktiviteter och projekt som utmanar och förändrar den traditionella flyktingmottagningen och uppfattningen.

SGN uppmuntrar det interkulturella mottagandet av flyktingar som respekterar mänsklig värdighet.
(Ur Support Group Networks verksamhetsberättelse 2021)

Bygger tillit i Malmö

I Malmö arbetar Hala Tidjani intensivt med att bygga relationer. Hon ser ett stort behov av att stimulera personer med flyktingbakgrund till att vara mer aktiva för att hitta sin plats i det svenska samhället.

­- Inte minst Malmö Stad skulle behöva en sådan samarbetspartner som Support Group skulle kunna vara, menar Hala. Men för att kunna samarbeta i projekt behöver vi vara fler, så nu är vi i ett uppbyggnadsskede då vi sprider information om Support Group och samlar fler deltagare.

Hala har arbetat som volontär inom SGN sedan 2018 och samlat många utrikesfödda till föreläsning om träning i stresshantering och hur man kan förebygga depression. Under pandemin har verksamheten legat nere, men startat upp igen under våren.

För att bygga Support Group Malmö får Hala bra stöd från studieförbundet Sensus som både hjälper till med lokal och med att sprida information.

En svårighet är att många utrikesfödda i Malmö saknar tillit till organisationer. Förklaringen, menar Hala, är att bland de många nationella föreningar som finns i Malmö är det många som inte är aktiva.

– Så nu arbetar vi för att samla människor och övertyga dem om att vi inte fungerar som andra föreningar utan har riktig verksamhet.

Hon arbetar parallellt med att knyta kontakter med enskilda som kommer till hennes träningspass för mental hälsa och för att knyta kontakt med strategiskt lämpliga invandrarföreningar som har aktiviteter.

– I samarbete med Sensus har vi en bra plattform för att bjuda in till aktiviteter i samarbete med andra föreningar. Tillsammans kan vi erbjuda till exempel läxhjälp och aktiviteter för kvinnor och barn.

weqwe
Hala Tidjani

Satsar på inkludering i Jönköping

Najat Almerdi är integrationspedagog och arbetade som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Trollhättan innan hon flyttade till Jönköping. Under utbildningen till integrationspedagog vid Dalslands folkhögskola gjorde klassen en studieresa till Stuttgart, Tyskland. Det var där hon för första gången kom i kontakt med SGN. Sedan har hon samarbetat på olika sätt med SGN i Vänersborg/Trollhättan och fått stöd för tanken att starta en Support Group i Jönköping.

– Med hjälp av kontakter, någon som kände någon, och genom Bilal på SGN som kände en person som hade en vän i Jönköping blev vi till slut en grupp med människor som inte kände varandra från början.

Ett event under internationella kvinnodagen 8 mars blev ett lyckat första arrangemang tillsammans med RFSU och Mötesplats Brunnen som tillhör Jönköpings kommun.

Det finns inte många asylsökande i Jönköping, men många utrikesfödda som bott där ett tag och hunnit knyta kontakter.

– Det är en utmaning att komma in med ny förening. Vi har haft svårt få kontakt med etablerade föreningar som till exempel somaliska eller assyriska föreningar.  Alla umgås i sina grupper.

Jönköping kallas ibland för Sveriges Jerusalem för att det finns många kyrkor där. Najat förklarar att många utrikesfödda redan är engagerade i till exempel språkkafé i Pingstkyrkan.

Men hon låter sig inte nedslås utan är övertygad om att det behövs en Support Group även i Jönköping.

– Den här viljan att stödja och lyfta varandra som präglar SGN, den saknar jag i andra föreningar. Med våra värderingar har vi en så perfekt grund. I stället för att andra ska hitta på saker för att lösa integrationsproblemet åt oss lyfter vi fram nyanlända och utrikesfödda som de bästa experterna på att vara just nyanländ och utrikesfödd.

Hon betonar hur viktigt det är att en förening sänder rätt signaler och representerar dem som man vänder sig till. Människor som inte kan spegla sig i någon i föreningen kan lätt känna sig utanför.

– I vår lokala förening har vi aktiva personer från olika länder. Jag är från Etiopien och vi har människor från Syrien, Somalia, Eritrea, Kroatien och Indien. Jag kan locka med någon jag känner från Etiopien och den kanske känner någon från ett annat land och så blir vi ännu fler.

Najat är ny ledamot av styrelsen i SGN. Just den här tanken på inkludering i den egna organisationen är något som hon vill bära med sig in i styrelsearbetet.

– I SGN är det är mycket fokus på Syrien, och det är inte konstigt. När SGN skapades kom många flyktingar därifrån. Men nu kommer många även från andra länder och de måste också kunna känna igen sig i vår organisation.


Najat Almerdi

Brett kontaktnät framgångsfaktor

Också Mosab Tato i Support Group Stuttgart, Tyskland, är ny styrelseledamot i SGN. Han ser fram emot att arbeta för att bygga nätverk mellan de olika lokala Support Groups som finns med i SGN.

– Om vi kan mötas och dela erfarenheter blir vi starkare och mer framgångsrika där vi finns och verkar. Vi kanske har ett problem som någon känner igen och kan dela med sig av lösningar som vi kan pröva.

Support Group i Stuttgart startade genom att Mosab samlade andra nyanlända omkring sig som hade olika erfarenheter. Tillsammans kom de att bilda en informell grupp av volontärer.

– Vi har alltid tänkt, precis som SGN, att flyktingars aktiviteter bör utgå från flyktingars egna initiativ, säger Mosab. När bland annat Adnan och Bilal var här och talade med oss frågade de varför vi inte kallar oss för Support Group. Så vi började göra det.

Ett problem i organisationsbygget i Support Group Stuttgart är att det kom i gång sent, när många av volontärerna hunnit bli upptagna med arbete och studier. Men de som är aktiva har tillsammans en mycket bred kontaktyta både gentemot andra flyktingar och mot olika delar av samhället.

Det innebär att lokala myndigheter eller andra organisationer gärna vänder sig till Support Group Stuttgart för att samarbeta i olika projekt. Support Group har också en inflytelserik roll i förhållande till politiken. Mosab beskriver lägger förslag hur olika utskott konsulterar Support Group innan de till exempel lägger förslag om utbildningsfrågor.

Det tyska utbildningsystemet är krångligt, förklarar Mosab. Men det ger också möjligheter. Han berättar att det inom Support Group finns team som består av en utrikesfödd och en infödd tysk som tillsammans hjälper till att förklara för utrikesfödda hur det tyska utbildningssystemet fungerar.

Support Group Stuttgart fungerar också som en paraplyorganisation som samlar olika föreningar som arbetar med olika inriktningar. Till exempel stödjer Support Group framväxten av en syrisk studentförening.

– Det kan också vara några som vill starta en förening kulturaktiviteter som vi kan vara med och stödja.

Mosab berättar även om ett nätverk för att stärka kvinnor som finns inom Support Group. Det var ett initiativ för att stödja kvinnor som studerade men som undvek att delta i seminarier på grund av att de upplevde en fientlig atmosfär. Genom att träffas i en trygg miljö kunde de dela erfarenheter och inte behöva känna sig lika ensamma och utsatta.

– Vi blev verkligen överraskade. Vi hade väntat oss att omkring 20 kvinnor skulle delta, men det kom ett hundratal.

Mohammed Mosab Tato

Nour Abdulsalam

Vi är alla böcker, säger Nour

I Storstockholm finns en organisation för nyanlända utrikesfödda som tänker och arbetar med samma värderingar som SGN, Tillsammans är vi starka. Den startades 2017 av Nour Abdulsalam tillsammans med en vän som också kom från Syrien. Tillsammans är vi starka ingår nu som en lokal nod under SGN:s paraply.

– När man talar om flyktingar i den politiska debatten växer ingen känsla av tillit, delaktighet eller inkludering, säger Nour. Man får inte en känsla av att de behöver mig, utan tvärt om.

– Men man kan inte förvänta sig att människor som flyr från krig och som kommer från ett mycket annorlunda samhälle ska komma i gång och etablera sig i samhället av egen kraft.

Hon säger att den samhällsorientering man får som nyanländ inte räcker för att bygga tillit till samhället. Det är så mycket man behöver göra när man är ny i Sverige, inte minst lära sig språket. Sedan får man fler frågor att ställa om samhället, men då finns det inget mer.

Alla individer har ett eget ansvar för att komma in i samhället, men det gäller att ha förutsättningar för att kunna göra det. Idén bakom tillsammans är vi starka är att hjälpa deltagarna att få tag i verktyg som kan ge förutsättningar för tillit och delaktighet. Det sker med helt oavlönade krafter bland annat genom ett utbildningscenter som föreningen startat i Upplands Väsby i norra Storstockholm.

– Trots att det är stora avstånd och tar lång tid att resa från till exempel Södertälje till Upplands Väsby hade vi förra terminen mellan 150 och 180 deltagare. Det var deltog i allt från läxhjälp till olika kurser som människor behöver.

– Vårt koncept är att samla alla goda krafter för att ge hjälp åt den som behöver. Jag tänker att vi alla är böcker innehåll från de olika länder vi kommer ifrån. Vi måste ställa upp och låna ut oss och låta andra läsa i oss.

– Tyvärr, förklarar Nour, har vi inte många svenska volontärer. Svenskar behöver, precis som vi, lära sig att leva med olika kulturer.

Nour är ny som ledamot i SGN:s styrelse.

– Jag ser fram emot att vara med och arbeta för att känslan av delaktighet, tillit och inkludering ska finnas också i vår förening. Även som ny vill jag kunna föreslå saker och att man lyssnar till vad jag har att säga. Mitt intryck är att SGN redan arbetar så, det är unikt och det är mycket bra.

 

Bo Silfverberg