Från kulturkrock till kulturmöte


Ett trettiotal västsvenska aktörer samarbetar för att bli bättre på att identifiera och möta de…

Det finns alltid flera vägar in


Ibland tänker jag att svenskar har en standardbild av vad integration är, men jag tror att det…

Unga kompetensutvecklar vuxna


En av de viktigaste erfarenheterna från pilotutbildningen är att möta ungdomar på ett jämställt…

Allt fler samlas under SGN:s paraply


Möt några lokala Support Groups med olika lokala förutsättningar men med samma mål, inkludering i…

Flyktingar möter flyktingar


Det är en stor fördel att vi är från så många länder och har olika språk, kulturer och religioner…

Akademin har inte ensamrätt på kunskap


Det betyder mycket för oss som högskola att tillsammans med aktörer i det omgivande samhället…

Unga utvecklar sitt samhälle


Möt Shadi, Yassmin och Faissal, viktiga kuggar i ett stort ESF-projekt som går ut på att unga vuxna…

Brygga till innanförskap


Vår ambition är att skapa en mötesplats för alla trollhättebor oavsett etnisk bakgrund, säger…

Handböcker för inkludering på väg


Flera EU-finansierade projekt som Support Group Network, SGN, medverkar i kommer att resultera i…

Vill försvara barnfamiljers rätt


De barnfamiljer som med fastighetsnämndens beslut hamnar i en otrygg situation och riskerar…

Barnfamiljer på tur för att mista bostad


När politikerna i fastighetsnämnden i Göteborg bänkade sig 24 maj skulle man ta ställning till ett…