Engagerar medgöteborgare


Engagerade Göteborgare sätter press på politikerna genom olika aktioner.

IKC på väg i Malmö och Göteborg


Konceptet Interkulturellt Center har slagit en bro mellan kommunen, civilsamhället och utrikesfödda…

Ger kommunen större kontaktyta


Samverkan med Interkulturellt Center ger Trollhättans stad förutsättningar för bättre kontakt med…

Support Group startar i Malmö


I Malmö, en av Sveriges mest invandrartäta städer, finns en ny aktör på arenan. Local Support Group…

Ny integrationspolitik under radarn


Det europeiska sättet att leva är inkluderande. Det kan låta överraskande för den som följer…

Från Restad Gård till Bryssel på fem år


Om EU:s och EU-ländernas politik för integration ska vara hållbar krävs att migranter har makt och…

Ny arena för interkulturell dialog


Om man kunde omsätta den kunskap, kompetens och de drivkrafter som finns hos alla invånare i staden…

Vill förändra samhället


Det ska bli ändring i Trollhättan, en stad med stor ojämlikhet och påtagliga sociala klyftor.…

Vill skynda på normaliseringen


Med våra utrikes födda handlare har vi tillgång till ett enormt utbud av matvaror som vi annars…

Nya tider för alla parter


Det fungerar inte att söka arbetskraft i sitt eget nätverk, som en företagare kunde förr. Och för…

SGN goes Europe


Vi vill vara med och ge migranter en röst gentemot beslutsfattare var de än finns i världen, säger…

Gör det lättare att få råd om jobb


Det nya normala kommer inte att vara som det gamla normala utan bättre, konstaterar Nour Almardoud,…