Related Articles


Om man kunde omsätta den kunskap, kompetens och de drivkrafter som finns hos alla invånare i staden skulle vi ha en enorm utvecklingspotential för vårt samhälle, konstaterade Helena Korp, Högskolan Väst, när Interkulturellt Center i Trollhättan invigdes  i slutet av november.

IKC Trollhättan är inrymt i vackra och centralt belägna lokaler i sekelskiftesbyggnaden Villa Stranna mitt i centrum. På grund av rådande restriktioner för att minska smittspridning fick den ändå välbesökta invigningen ske digitalt, något som Nadja Aria-Garystone, Support Group Networks projektledare för IKC, beklagade.

– Meningen med Trollhättan IKC är ju att träffas!

Kommunalrådet Monica Hansson förklarade att Trollhättan alltid valt att vara en välkomnande stad, något som man verkligen tänker fortsätta med.

– Oavsett vem du är eller varifrån du kommer ska du alltid vara välkommen till Trollhättan.

– Vi arbetar dagligen med att bygga en jämlik stad, förklarade hon. Vi har höga mål men de kommer vi aldrig att kunna nå själva, utan vi behöver vara många som hjälps åt. Därför är vi så glada och tacksamma för att IKC Trollhättan blir en ny aktör här och en ny part för oss att arbeta med.

– För vi behöver varandra. Det är relativt bistra tider idag, det tror jag vi känner allesammans. Då finns det bara en enda sak att göra, att sluta sig samman och bestämma sig för att gå en annan väg.

Utvecklat unika metoder
Helena Korp
, Högskolan Väst, pekade ut en knäckfråga i vår tid, såväl för högskolan som för samhället i stort: Hur ska vi ta vara på och använda de erfarenheter, kunskaper och perspektiv som finns i samhället idag?

– Det måste vi bli bättre på. Det finns en jättestor och alldeles för outnyttjad potential i de många nyanlända och utlandsfödda personer som lever här. Om man kunde omsätta den kunskap, kompetens och de drivkrafter som finns hos alla invånare i staden skulle vi ha enorm utvecklingspotential för vårt samhälle.

Flera av dagens utmaningar, pandemin men även klimathotet och populistiska strömningar, är så stora, menade hon, att det inte bara behövs människor med kompetenser, språkliga erfarenheter och kunskaper från yrkesliv i andra länder, utan även ett divergent tänkande som öppnar för nya, snarare än redan kända lösningar.

– Det är viktigare än någonsin för att man ska kunna närma sig komplexa problem som inte känner nationsgränser, och vi vet att mångfald är en förutsättning. Men vi är absolut inte tillräckligt bra på att ta vara på den.
Helena Korp pekade på att de system som använts för att hantera invandring till Sverige inte har byggt på den kunskap som finns hos nyanlända själva.

– Det är här som SGN behövs så mycket. Ni har utvecklat metoder för self-empowerment och inkludering som är helt unika genom att de bygger på den kunskapen. Och ni har lyckats växla upp dem i samarbete med exempelvis Trollhättans stad men också med Västra Götalandsregionen och andra regioner, nationellt och internationellt, näringslivet och andra civilsamhällesorganisationer.

Det gemensamma är det viktiga
Även Rasoul Nejadmehr, processledare vid Forskningsrådet för interkulturell dialog inom Västra Götalandsregionen, betonade nödvändigheten av samarbete och dialog, interkulturell dialog för att möta komplexa samhällsutmaningar.

– Många vill idag utgå från att samhället är homogent, men det är heterogent – och det är ingen fara, det är en resurs, en tillgång som det gäller att förvalta på ett bra sätt.

– Våra utmaningar är så komplexa att ingen ensam klarar av att lösa dem. De gäller klimatet, pandemin och inte minst nationalismen som ifrågasätter själva grunden för demokratin och samhällsgemenskapen.

– Det gemensamma är det viktiga, inte särintressen för olika grupper. Därför är det ett så bra initiativ som tagits här. Vi välkomnar att Vänersborg tidigare och nu även Trollhättan öppnar arenor för interkulturell dialog.

Få bort vi- och dom-tänkandet
Nadja Aria-Garystone
 riktade ett stort tack både till lokalas och regionala samarbetspartners och till den statliga myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos, som inledningsvis finansierar Trollhättan IKC.
Hon förklarade att många invånare brukar hålla sig inom sin egen stadsdel. För att mötas krävs platser som är centrala. En ambition med Trollhättan IKC är att öka tillgängligheten till stadskärnan.

– Vi vill få bort vi- och dom-tänkandet och underlätta ett vi-medvetande, bryta revir, sluta oss samman, och stärka individer, invånare och Trollhättans stad.
Men dessvärre hamnar i rådande coronatider alltför många snarare i isolering än i social distansering.

– Därför är det så viktigt att vi tillsammans undersöker hur vi inom gällande restriktioner ändå kan bidra med aktiviteter så att våra målgrupper målgruppen inte faller ännu mer mellan stolarna.

Grunden densamma
– Tittar man på Support Group Network idag och jämför med det som vi började utveckla för drygt fem år sedan ser nästan allt annorlunda ut, förklarade Bilal Almobarak, VD i Support Group Network. Det enda som känns igen är de grundläggande värderingar som varit med från allra första början, nämligen empowerment och självorganisering.
Han förklarade hur nya idéer, fokusområden och projekt utvecklats i samklang med målgruppen.

– Det ger oss nya utmaningar. Tillsammans med samarbetspartners kan vi göra ännu större insatser för målgruppen och för hela samhället. Vi är så glada för att än en gång inviga ett interkulturellt center för att åstadkomma ett mer inkluderande samhälle.

Bo Silfverberg