Related Articles


I Malmö, en av Sveriges mest invandrartäta städer, finns en ny aktör på arenan. Local Support Group Malmö vill angripa svårigheterna kring integration ur flyktingars och nyanländas eget perspektiv.

Att Local Support Group Malmö nu etableras kan ses som ett steg mot att utveckla Support Group Network till ett riksförbund. Det skulle ge administrativa och ekonomiska fördelar, men Bilal Almobarak, VD i Support Group Network, lyfter fram en annan poäng.

– Att vara ett riksförbund ger oss en stabilare plattform för att sprida det koncept som från början genomsyrat vår verksamhet och hittills visat sig vara lyckosamt.

Det handlar om asylsökandes och nyanländas engagemang och egenmakt, ett interkulturellt synsätt, nyanländas möjlighet att få jobb, starta företag och att komma in i den akademiska världen.

– Det här är precis det vi behöver arbeta med i Malmö, förklarar Hany Taifoor.

Han har tillsammans med sin fru Hala Tidjani och ytterligare en grupp volontärer under 2020 förberett Local Support Group Malmö. Nu är det äntligen en registrerad förening med organisationsnummer. Arbetet kan börja.

Två parallella samhällen
Malmö är en mycket segregerad stad, inte minst om man ser till var invånarna bor. Det finns å ena sidan svensktäta ekonomiskt välbeställda områden, å andra sidan ekonomiskt utsatta områden som nästan helt domineras av utrikesfödda hushåll.

– Människor i olika delar av Malmö lever parallellt, säger Hany Taifoor, var och en i sin egen värld, och de möts inte. Visserligen krockar inte de olika samhällena, men det sker heller inte något interkulturellt utbyte.

På grund av hur bostadsmarknaden (inte) fungerar i Malmö menar han att människor från början separeras i särskilda områden för invandrare, andra huvudsakligen för svenskar.

– Alla måste stå i kö länge för att få bostad. Det gäller även nyanlända som i de flesta fall får lägenhet i vissa segregerade områden. Att köpa en bostad kostar flera miljoner, vilket en nyanländ inte kan betala.

Bli en svensk kopia
Även arbetsmarknaden tycks vara uppdelad i en del för nyanlända, ofta med mindre kvalificerade jobb, och en del för andra som får arbete som motsvarar ens kvalifikationer.

Bland de volontärer som arbetat fram Local Support Group Malmö finns en varierande yrkesbakgrund, flera akademiker men även fackutbildade yrkesarbetare.

Hany Taifoor kommer från Hamah i Syrien. Han är utbildad till ingenjör och har arbetat som försäljningschef i Dubai. Han flydde till Sverige 2013 och har arbetat inom olika områden sedan dess.

Hala Tidjani är från Algeriet och kom till Sverige 2018. Hon har en biomedicinsk utbildning och hade i Algeriet arbetat år som laboratoriechef i ett internationellt laboratorieföretag.

Hany Taifoor förklarar att integration inte fungerar på det bästa sättet eftersom själva begreppet inte är tydligt hos målgruppen.

– Vad menar man med integration egentligen? Är det att ens personlighet, kultur och bakgrund ska raderas ut och ersätta med svenska alternativ? I själva verket kan vi se integration som ett sätt att leva tillsammans, respektera varandra och interagera med varandra. Kort sagt är integration en ömsesidig handlingsplan.

Alla över samma kam
Hany Taifoor pekar på att det kommer människor med olika förutsättningar, men integrationsproblemet är lika stort vare sig du har en lång utbildning i bagaget eller ej.

– De flesta som kommer till Sverige är asylsökande som tvingats att fly från sina länder på grund av krig. Många lämnade framgångsrika företag som de drivit med gott självförtroende, men när de kommer hit är de plötsligt ingenting. Det sätter sina spår…

– Det är inte rimligt att behandla alla som kommer från Syrien, Irak, Afghanistan, Iran eller Somalia på samma sätt. bär något unikt som man måste fokusera på och sätta på rätt plats.

Hany Taifoor pekar också på att det är såhär generationsproblem uppstår. Föräldrar som utsatts för en misslyckad integration får svårt att kommunicera med sina barn som har lättare att lära sig språket och allt annat när de börjar skolan.

Börjar med Starka kvinnor
Men nu ska det bli annorlunda.

– Vår vision, förklarar Hala Tidjani, är att etablera kontakt mellan Malmös två världar, ungefär som när två cirklar delvis överlappar varandra. Det skulle göra att man kan få en större förståelse för varandra.

– Prioriteringar ser olika ut i det svenska samhället och i samhällen i olika länder. Det som är viktigt är att alla har förståelse och respekt för varandras prioriteringar – båda kan vara riktiga – och att arbeta emot det stora målet att göra Sverige mer färgglatt och tolerant.

– Det är en av de saker vi behöver arbeta med, säger hon.

Redan tidigare har hon tagit initiativ till att samla nyanlända kvinnor till träning i kommunikation, om hur man kan förstå andra bättre och därmed kommunicera bättre och leva tillsammans utan att det behöver uppstå konflikter.

Det var populärt. Hon samlade lätt 15 deltagare för en kurs under hela 2019. Hala Tidjani utnämndes på Internationella kvinnodagen 8 mars det året till Årets kvinna av organisationen Alnoor.

Det första som Local Support Group Malmö vill göra är att starta Starka kvinnors Nätverk så som man gjort på flera håll inom Support Group Network. Nyanlända kvinnor får möjlighet till dialog och lärande tillsammans med infödda svenska kvinnor.

– Vi valde just detta initiativ eftersom projektet 2019 vann tidningen TTELA:s integrationspris.

Det behövs förstås en lokal. Den måste från början inte vara stor, men ändå fungera som en utgångspunkt för olika aktiviteter. Under rådande omständigheter kommer digitala verktyg att väljas framför fysiska samlingar.

Bättre självförtroende
Just nu arbetar man inom Support Group Network med att även i Malmö implementera olika program för att stötta jobbsökande och egna företagare.

– Det är viktigt, säger Hany Taifour, för många vet inte hur man gör. Inte för att de inte vill söka, utan för att det inte är lätt att förstå hur systemet fungerar. Flera insatser behövs för att stötta målgruppen i den här frågan.

Hany Taifoor och Hala Tidjani och de övriga volontärerna bakom Local Support Group Malmö har olika bakgrunder och vill gärna bygga en organisation som är till för olika nationaliteter. De har börjat sondera med andra organisationer. Local Support Group Malmö ska vara fristående från religion och politik, men om andra organisationer lägger sådant åt sidan finns det mycket viktigt att samarbeta om.

– Det allra viktigaste är att vi får igång aktiviteter som kan ge deltagarna bättre självkännedom och självförtroende. Förändring måste komma inifrån. När man förstår varför man trots ett bra CV inte får jobb, då kan man också förstå vad man själv behöver göra för att integration i sig ska bli ett positivt begrepp.

Bo Silfverberg