Related Articles


       

        

Vår ambition är att skapa en mötesplats för alla trollhättebor oavsett etnisk bakgrund, säger Samira Hassan, projektledare för det nyöppnade caféet och för Interkulturellt Center i Kronan Kulturhus.

Lagom till att större sällskap åter kunde träffas fysiskt invigdes ett nytt café i Kronan Kulturhus i Trollhättan. Utöver att vara café är det också den nya platsen för Interkulturellt Center i staden. Det är Support Group Network som driver verksamheten.

Deltagare med åtminstone 25 nationaliteter samlades vid invigningen. På så vis symboliserade de den övergripande ambitionen med verksamheten, att vara en mötesplats för alla trollhättebor oavsett etnicitet.

Kronogården är sett till befolkningsmängd den största stadsdelen i Trollhättans stad, ett område där hälsan är sämre och medelinkomst, medellivslängd och utbildningsnivå lägre än i övriga staden. Polisen har nyligen klassat Kronogården som ett område på gränsen mellan att vara utsatt och särskilt utsatt för kriminell påverkan.

Bland framgångsfaktorerna finns en levande samverkan kring området mellan föreningar, grupper, individer och inte minst kommunen. För att stärka invånarna i Kronogården har Trollhättans stad sedan 2009 ordnat med ett ovanligt samarbete mellan fyra förvaltningar.

Kronan Kulturhus är en enhet under en områdeschef, Paula Pelli. Till den samlade verksamheten har olika förvaltningar bidragit med viktiga delar, bland annat bibliotek med medborgarservice, kulturvärdar och olika kulturverksamheter, fritidsgård, fritidshem, förskola och grundskola (F-3).

Hittar hit igen
Hjärtat är en omfattande öppen verksamhet med festivaler, konserter, barnteater, Klubb Kul för barnen, ungdomsaktiviteter och möjlighet för föreningar att samlas. Och så ett café.

Men under en tid har det inte funnits något café. Ett som kommunen tidigare drev i egen regi blev man tvungen att lägga ned 2019. Under året påbörjade ett upphandlingsförfarande i förhoppningen att åter få in ett café i huset. Support Group Network nappade.

– Helst ville vi ha en samarbetspartner med samma inriktning som vi har, säger Paula Pelli. En som vill att alla ska vara välkomna, som vill stärka individen och visa på möjligheter att delta i det demokratiska samhället. Och som också kan erbjuda aktiviteter som faktiskt hjälper individen att komma in i samhället.

Hon berättar att det bland de boende finns en stor efterfrågan på språkkunskaper, att få IT-handledning och samhällsinformation.

– Vuxna vill komma in i samhället och behöver språket, de vill komma i jobb och behöver få hjälp att hitta dit. De vill också lära sig mer om skolan och om att vara förälder och vi vill motverka det underläge som de kan hamna i när barnen får kunskaper och information i skolan varje dag medan föräldrarna inte får det.

Sedan caféet öppnat har besökarna börjat hitta tillbaka till Kronan Kulturhus.

–Support Group Network är bra på att få kontakt med medborgarna där de finns, säger Paula Pelli. Det är mycket positivt och det ger bland annat våra kulturvärdar bättre möjligheter till kontakt med de boende. Det betyder mycket att Samira har en hög trovärdighet i området.

Samira Hassan
Samira Hassan
Katarina Nyman
Katarina Nyman
Paula Pelli
Paula Pelli
Sätter ribban högt

Det som förvånat Support Groups projektledare, Samira Hassan, mest sedan caféet invigdes är att se så många kvinnor där.

– Det har varit en positiv överraskning att många kvinnor vill hänga i caféet. När det varit café här tidigare har det mest varit män. En del av förklaringen kan vara att vi håller låga priser, men att man kan känna igen sig bland oss som arbetar här tror jag gör tröskeln lägre.

Majoriteten av besökarna utgörs fortfarande av män. För att locka fler kvinnor planeras olika aktiviteter, bland annat en grupp för mammor och döttrar där de får prata i fred om viktiga frågor.

– Det är ett sätt att försöka nå målgruppen. Vi vet inte säkert om det lyckas, men vi prövar. Vi ska också anordna ett dialogmöte med de boende kring vilka verksamheter de vill se här.

Den övergripande ambitionen är att skapa en mötesplats för alla trollhättebor, etniska svenskar och invandrare med olika bakgrunder. Samira Hassan säger att de vill hitta något som kan kännas viktigt för alla. Ett exempel är läxläsning för mellanstadieelever. Ett sätt att bryta segregationen mellan olika etniska och kulturella grupper kan vara att dela olika mattraditioner.

– Vi har satt ribban högt. På två månader har vi inte fått hit så många svenskar, men vi ska pröva olika grepp. Vi planerar olika aktiviteter för att öka kunskaperna i svenska språket. Då vill vi även locka svenskar. Att vara med i språkträning kan vara ett bra sätt att arbeta bort sina fördomar.

Ytterligare en aktivitet som kan locka även deltagare med svensk etnicitet är en studiecirkel om vad som händer i samhället i dag. Inför kommande val finns planer att fråga de politiska partierna om de vill komma hit och möta sina väljare.

Caféet erbjuder plats för praktikanter. Samira Hassan säger att det är öppet för alla samverkanspartners som har kandidater som vill prova på att arbeta och till exempel sköta kassan med mera. Det kan vara personer som kulturvärdarna eller skolan här i kulturhuset kommer i kontakt med, arbetsförmedlingen eller någon annan organisation.

– Alla är välkomna att pröva sina vingar här och därmed ta sig närmare arbetslivet.

Brygga till innanförskap
Det är just det här som gör att hållbarhetsstrategen i Trollhättans stad, Katarina Nyman, tycker att det är så bra att caféet i Kronogården drivs av en ideell förening.

– Det visar på civilsamhällets kraft, att kunna stötta befolkningens initiativ. Det är lättare för ideella organisationer än vad det är för kommunen att pröva nya grepp. De har andra verktyg, andra sätt att arbeta och ofta anknytning till målgruppen.

Katarina Nyman pekar på att det lätt uppstår beröringspunkter och möjlighet att skapa relationer när det finns både kommunal och ideell verksamhet i samma hus. Mellan- och högstadieelever i Kronogården bussas sedan en tid till skolor i andra stadsdelar. När föräldrar vid kulturhuset hämtar sina barn från bussen kan de få upp ögonen för Interkulturellt Center och dess aktiviteter, för möjligheten att vara med och påverka och hitta kompetens för arbetslivet med mera.

– Tror anknytning är en viktig faktor. Vi vet från forskningen att nyanlända känner större förtroende för civilsamhället än för myndigheter. Vad vi önskar är att civilsamhället ska fungera som en brygga som gör det lättare för medborgare att komma i kontakt med de kommunala strukturerna.

– En organisation som har en sådan relation till målgruppen som Support Group Network har, med egna erfarenheter av att till exempel vara på flykt och att vara nyanländ, har suveräna möjligheter att skapa kontakt med dem som ännu inte kommit in i innanförskapet.

– Det är lättare att tala om för en som har samma erfarenheter om vad man har för behov, säger Katarina Nyman. Det skapar förutsättningar för att man ska kunna gå på den här bryggan.

Bo Silfverberg