Related Articles


Efter en strapatsrik egen resa vill nu Faduma Adan hjälpa sina somaliska systrar att hitta nyckeln till sina egna liv här i Sverige.

Vägen från Mogadishu i Somalia till Vänersborg har varit lång och vindlande. Faduma Adan har levt i Sverige sedan 1998 med avbrott för att försöka flytta hem igen och för att arbeta i andra länder. Hon har som ensamstående mor uppfostrat tre barn. Hon har bland annat arbetat i den svenska skolan och lärt sig mycket om hur den svenska kulturen skiljer sig från den somaliska.

Hon hjälper redan några somaliska pensionärer att förstå lagar och bestämmelser och hur det svenska samhället fungerar, något som alltför många somaliska kvinnor inte haft tillfälle till. Nu vill hon hjälpa fler.

Med början i april ska hon vara praktikant på Support Group Network för att den somaliska kulturen ska få en större plats i det interkulturella arbetet. Men först och främst ska hon nu delta i den kampanj mot coronaviruset som nu startar tillsammans med Vänersborgs kommun. Faduma ska stödja den somaliska befolkning i Vänersborg med kunskap, översättning och hjälp vid behov.

Kvinnodagen viktig

Vid kvinnofesten 8 mars berättade Faduma Adan hur viktig den internationella kvinnodagen är för somaliska kvinnor. För inte alltför länge sedan fick inte kvinnor arbeta eller flickor gå i skolan, men nu får man det. Under några år var utrikesministern en kvinna.

– I dagens Somalia är kvinnor fria och kan känna stolthet, förklarade hon.

Men riktigt så enkelt är det inte. Den somaliska kulturen kan leda kvinnor till ett tänkesätt som innebär att de själva sätter upp hinder för sin utveckling.

– Själv har jag haft tur, förklarar Faduma Adan. Jag fick en gymnasieutbildning, men många somaliska kvinnor saknar utbildning.

Efter gymnasiet och den obligatoriska militärtjänstgöringen fick Faduma arbete på somalisk TV. Hon ledde barnprogram och utvecklade programverksamheten för barn.

För drygt 30 år sedan gjorde kriget i Somalia tillvaron ohållbar. Hon flydde tillsammans med sin dåvarande man och hamnade i Sverige, till slut även tillsammans med alla sina barn. Men hennes mamma blev kvar.

Ohållbart

– Min man hade i Somalia läst till byggnadsingenjör och lyckades komplettera sin utbildning här och öppnade snart ett eget företag. Han var mycket bestämd på att jag skulle vara hemma. Han ville betala för att jag skulle vara hemmafru och ta hand om barnen. Han gav mig även de pengar som jag behövde skicka till min mamma.

– Jag gick med på det, men det medförde att jag missade flera tillfällen för att utbilda mig. Jag har aldrig studerat på SFI och är inte så bra på svenska språket, men när jag var hemma läste jag svenska tidningar och tittade på TV. Men jag missade mycket information och min man fick lov att förklara hur samhället fungerar för mig. Och han blev duktig på språket.

Det var inte ett hållbart. När Faduma Adan behövde skicka mer pengar till släkten tröttnade han. Han ville att familjen skulle behålla pengarna i stället för att skicka till Somalia. Det blev konflikt och skilsmässa.

Sedan dess har Faduma själv försörjt sig och sina barn. Hon har bland annat arbetat som hemspråkslärare för somalisk- och arabisktalande elever och matematiklärare. Men på grund av att hon saknar utbildning och inte kunnat leva upp till språkkravet fick hon till slut inte vara kvar.

Hon har arbetat i släktingars affärer i England och USA och även prövat att flytta till mamman i Somalia, men till slut tvingats återvända till det nya hemlandet Sverige.

– Ett tag behövde jag hjälp och vi fick leva på socialbidrag, det var jättetråkigt!

Väljer att vara hemma

När Faduma själv gick på gymnasiet i Mogadishu bar hon byxor. Schal var inte tillåtet då. Hon sprang glad till och från skolan. I det efterkrigs-Somalia som hon besökte var mycket annorlunda.

– Kvinnorna hade börjat ha schal och mycket kläder, ungefär som i Iran. Det hade blivit en kultur som kom att gälla för många outbildade kvinnor. Trots att mannen formellt inte kan bestämma över kvinnan valde många själva att ha mycket kläder och att stanna hemma.

Faduma beskriver en kultur som på ett komplicerat och delvis omedvetet sätt blir en mentalitet, en inre bild av hur det ska vara.

– Så blev det även för mig ett tag. Min man gillade att jag skulle vara hemmafru och ta hand om barnen. Fast Sverige är ett demokratiskt land respekterade jag min man och accepterade att han betalade mig för att vara hemma. Jag kunde ha valt att utbilda mig, arbeta eller starta företag som han gjorde men på grund av kulturen valde jag att inte göra det.

– Det här sättet att tänka innebär i Somalia att många kvinnor missar chansen till utbildning och att delta i samhällslivet. Män och kvinnor har egentligen samma livsvillkor, men på grund av kulturen väljer många att vara hemma, bli försörjda och ta hand om barnen.

Detta innebär att många somaliska kvinnor inte inser att de i ett västerländskt land behöver stå på egna ben. De märker att de inte är självförsörjande först när det blir tal om skilsmässa. Detta får bland annat negativa konsekvenser för pensionen.

Samtidigt, framhåller Faduma, finns det många somaliska kvinnor här som valt att utbilda sig, att bli läkare eller att göra karriär inom andra områden. Men det är inte säkert att somaliska tjejer som utbildats i Sverige hjälper sina föräldrar att förändra sin mentalitet.

Vill stötta somaliska kvinnor

Det är här som Faduma Adan är beredd att ta på sig en viktig roll.

– Jag träffar många somaliska kvinnor, men de har ingen förening i Vänersborg. De skulle vilja ha det, men vet inte hur man gör för att starta, bland annat för att de saknar utbildning.

– Jag uppmanade flera somaliska kvinnor att följa med till Vänersborg Interkulturellt Centrum 8 mars. Jag sa: Det är kvinnodagen, vi har lite fest, ni kan följa med och fira och att träffa andra människor. Jag är glad för att de accepterade och även några tjejer som är duktiga på att dansa ville komma med.

– De trivdes och sa efteråt: Faduma, kan du inte öppna en förening för somaliska kvinnor! Det är något som jag verkligen hoppas att jag kan hjälpa till med.

Text: Bo Silfverberg