Related Articles


Starka Kvinnors Nätverk kan hjälpa kvinnor att förstå sin kapacitet så att de kan vara med och bygga det samhälle som vi vill ha.

Ayah Shalabi

För fyra år sedan tog sig Ayah Shalabi, ensamstående mor till tre barn, från Syrien till Sverige. Hon flydde från krigets Damaskus med det överordnade målet att ge sina barn en bättre framtid.
För hennes egen del, berättar hon, var den första tiden i Sverige inte så svår. Visserligen kunde hon inte språket, men hon är en social och nyfiken person som lätt knyter nya kontakter.

– Kanske var det också lätt för mig för att jag är van vid språk. Det var inte svårt att ta reda på vad saker betyder på svenska eller arabiska och jag hade en väldigt stark vilja att lära språket ordentligt och etablera mig här.

Ojämlikt i hemlandet
Ayah hade studerat till översättare mellan engelska och arabiska vid universitetet i Damaskus och hoppas nu att kunna bli auktoriserad tolk med möjlighet att översätta mellan svenska, arabiska och engelska.

Hon blev förvånad över att i Sverige finna att män och kvinnor delar mer på hemarbetet än vad hon var van vid från hemlandet.

– Det är absolut stora skillnader jämfört med Syrien. Där har kvinnor rätt att utbilda sig och arbeta, men det är ändå inte accepterat i samhället att kvinnor gör det som män brukar göra eller att män utföra hemarbete.

– Kvinnor har i praktiken inte samma möjligheter och rättigheter och ses inte som lika mycket värda. Även om de arbetar utanför hemmet får de göra allt hemarbete medan mannen inte behöver göra något alls.

Med en sådan ordning, där män ses som bättre eller starkare än kvinnor, blir det svårare för kvinnor att engagera sig i politik och samhällsfrågor.

Bara något att bestämma sig för
Ser du även i Sverige hinder för utrikes födda kvinnor att bidra till samhällsliv och utveckling på lika villkor som män?

– Jag vet inte. För min del har det inte varit så svårt, utan bara något att bestämma sig för. Men för många kvinnor som bär med sig sitt hemlands kultur kan det vara lätt att tänka: Nej, vi kan inte göra såhär. Men jag menar att man absolut måste försöka att göra det man vill med sitt liv.

Starka kvinnors Nätverk har givit Ayah stöd för den tanken.

–  För mig har aktiviteter där hjälpt mig att integreras i samhället. När jag kommer till ett nytt land vill jag ju lära mig saker, bland annat om lagar och regler som gäller. Jag behöver tala med andra människor om det svenska samhället, och lära mig på så vis.

– Jag behöver också få möjlighet att bidra med det jag kan. Jag kan engelska bra och hjälper gärna till genom att lära andra om de vill.

– Inom Support Group Network och Starka Kvinnors Nätverk finns många aktiviteter. Jag kan inte tala för andra, men jag tror och känner att många kvinnor där kan få hjälp att visa vad de kan och på så vis vara med och skapa det samhälle som vi vill ha.

Läs också om Faduma Adan från Mogadishu, Somalia? Tryck här

Text: Bo Silfverberg