Related Articles


Den 8 mars, Internationella kvinnodagen, samlades många kvinnor och några män kring kampen för kvinnors rättigheter. Det var en dag för att fira men också för att påminna om allas ansvar för jämlika möjligheter att själv forma sitt liv.
Vänersborg Interkulturellt Centrum var fullsatt när Support Group Network, Inner Wheel, Utanför ramarna och Studiefrämjandet tillsammans anordnade en kvinnofest där kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män stod i centrum.

Starka kvinnor
Inom Support Group Network pågår många aktiviteter för kvinnor under samlingsnamnet Starka Kvinnors Nätverk .
Nätverket erbjuder en mötesplats för kvinnor och arrangerar bland annat studiebesök och studieresor. Starka kvinnors nätverk medverkar även i Rädda barnens projekt Starka mammor.

Bakgrunden är, förklarar Inam Algouhl vid Support Group Network, att lika möjligheter för kvinnor och män är av stor betydelse i flyktingsituationen.

– Förhållandet mellan kvinnor och män inverkar på många områden kultur, kunskap, information, språk, normer och värderingar och ibland klädsel. På ett övergripande plan påverkas känslan av förtroende för att man ska bli accepterad av andra.

Alla ska nå sin potential
Vid kvinnofesten 8 mars berättade Dima Joumaa om kvinnoföreningen Utanför ramarna som är till för att alla utrikesfödda kvinnor ska vara inkluderade och kunna nå sin fulla potential.

– Vi firar idag, men årets alla andra 364 dagar ska vi också kämpa för våra rättigheter, sa hon.

En av de få männen som deltog 8 mars var Peter Bryntesson, bland annat aktiv inom initiativet Språkvän Vänersborg
Han varnade för att det talas mer om jämställdhet än vad som faktiskt görs:

– Vi pratar mycket om att vi i Sverige kommit långt med jämställdhet, men när vi kommer till pensionen är det stor skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnornas bas för pension är sämre än männens. Det viktigaste är att man inte lutar sig tillbaka och glömmer bort det i sitt äktenskap!

Han menade att kvinnor ofta arbetar mer i hemmet, sköter hushållet och barnen, i stället för att arbeta och få lön och därmed tjäna in pension.

Därmed pekade han på att kvinnor, oavsett om man är flykting eller ej, står inför samma problem: Hur uppnår man rättvisa och jämlika villkor som män?

Möt ett par starka kvinnor som deltog 8 mars:
Ayah Shalabi från Damaskus, Syrien. Läs mer
Faduma Adan från Mogadishu, Somalia. Läs mer

Text: Bo Silfverberg