Related Articles


Det nya normala kommer inte att vara som det gamla normala utan bättre, konstaterar Nour Almardoud, handledare, och Ziyad Tarek, projektledare vid Support Group Network.

– Efter corona kommer vi på många sätt att se en ny livsstil, säger Ziyad Tarek, som arbetar med affärsrådgivning. Man umgås inte på samma sätt och då kommer det arbetssätt som vi nu tvingats utveckla att passa bra.

Nour Almardoud arbetar med matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Hon ser bara fördelar med att jobbkandidater på grund av smittorisken behöver använda digitala verktyg mer.

– Det är bara bra att träna upp sina färdigheter inför arbetslivet.

Satsar på egenförsörjning
Double Cup och Orbus har varit två verksamheter inom Support Group Network som hjälpt kandidater att hitta en passande anställning och att göra verklighet av sina företagsplaner. Redan förra året var det planerat att erbjudandena skulle samordnats i ett nytt projekt som kallas ÖDE, Ökad Egenförsörjning.

Förändringen som underlättar och effektiviserar arbetet är till stor fördel nu i coronakrisen. Nu hjälps Nour och Ziyad och även IT-administratören Mahmoud Younes åt med att erbjuda rådgivning genom digitala möten i stället för att träffa kandidater fysiskt.

Möjligheten har funnits tidigare men inte använts i någon större utsträckning. Det vanliga har varit att ha en första kontakt med en kandidat i telefon för att därefter gå vidare med ett fysiskt möte.
Alla har inte lätt tillgång till en dator, men Nour och Ziyad konstaterar att alla har tillgång till telefon.

– Vi anpassar oss till den plattform som kandidaten är bekväm med. Det kan vara Facebook eller Instagram men ofta blir det WhatsApp.

 

Nour Almardoud
Nour Almardoud

Mjukmatchning mot arbetsmarknaden
Nour har under fyra år arbetat med Double Cup, ett projekt i samarbete mellan Trollhättans kommun Support Group Network. Det har gått ut på att matcha en nyanländ arbetssökande med en tilltänkt arbetsgivare. Under en timme dricker de kaffe tillsammans och får på så vis möjlighet att lära känna varandra mer än vad man gör under en vanlig anställningsintervju.

Nu utvecklas konceptet under namnet Double Cup Future. Erbjudandet förändras och kallas mjukmatchning. Det innebär att Nour kommer att ha en första kontakt med kandidaten för att sedan delta i mötet med arbetsgivaren.

– Vi börjar med att göra en kartläggning av kandidaten så att vi ser vad personen behöver. Om det är mer språk kan vi föreslå någon typ av kurs. Vi kan hjälpa den som vill plugga på universitet genom att visa hur man kan ta sig dit. Vi hjälper även till att fixa deras CV, till exempel genom att hänvisa till en workshop som passar deras behov.

När det är dags att möta arbetsgivaren för att dricka en kopp kaffe följer Nour med. Efter mötet gör man tillsammans en utvärdering.

– Vi kan då se om det var något som fattades, kanske var det språket eller någon särskild utbildning eller något annat. Vi kan gå tillbaka till personen och till arbetsförmedlingen och säga att det här och det här saknas för att personen skulle kunna anställas.

Nour har ett mycket stort kontaktnät bland nyanlända utrikesfödda i Vänersborg och Trollhättan.

– Mjukmatchning kan bli mer effektivt än att söka på Arbetsförmedlingen. Har du där missat att fylla i en ruta rätt så blir du inte kallad till en anställningsintervju. Genom att vi skaffar oss en helhetsbild av personen löper man inte den risken

Ökad tillgänglighet
Inom både Orbus och Double Cup har man erbjudit kandidater att delta i workshops exempelvis för att lära sig göra ett bra CV.

– Nu när vi nu måste vara försiktiga med att samla folk bygger vi upp en digital plattform där det kommer att finnas videos tillgängliga online som vi kan hänvisa till som ett ingångssteg, säger Ziyad. När vi talar med en kandidat första gången kan vi hänvisa till en lämplig video-workshop. Behövs det kan vi därefter boka ett möte online för att gå vidare med rådgivningen

Genom att arbeta mer med videomöten blir rådgivningen för den som söker arbete eller vill starta företag lättare tillgänglig för kandidater oavsett var de befinner sig inom Support Groups nätverk.

– Vi har tänkt så mycket tidigare på att göra detta, men det har inte blivit av. På grund av corona blev vi nu tvungna att göra det. Så det handlar inte bara om krishantering, utan om att förbättra våra möjligheter att nå ut med rådgivning i olika kommuner.

Hotline för företagare
Staten har ordnat med stödpaket till företagare som drabbas ekonomiskt av coronakrisen, men det är inte alltid lätt för en utrikes född företagare att överblicka vilka villkor som gäller. Kanske talar man med handläggare på Skatteverket eller kommunen som ofta inte kan svara på annat språk än svenska och som kanske inte heller förstår frågan.

Support Group Network erbjuder nu kommunen och andra aktörer en hotline där man kan ge information kring åtgärdspaketet på flera andra språk till utrikesfödda entreprenörer och till näringslivsenheterna i de kommuner där Support Group Network finns.

– Nu kan de hänvisa till oss, säger Ziyad. Vi har information om tillgängliga stödåtgärder i coronatider samlade hos oss och kan lämna information på arabiska, dari eller engelska.

 

Vill stärka hälsan och familjerna (Läs mer)

Text: Bo Silfverberg