Roligt och meningsfullt sommarlov

Roligt och meningsfullt sommarlov

Under sommaren har det varit full fart på Vänersborgs Interkulturellt Centrum, VBG IKC. Varenda dag i veckan har barn, uppdelade i yngre och äldre barn, och ungdomar träffats för att göra både roliga och meningsfulla saker tillsammans.

Totalt har 16 volontärer varit engagerade under ledning av Amneh Sadkah, aktivitetsledare vid IKC, och med stöttning av Mahmoud Younes som arbetar med kommunikation och medier. Amneh har tidigare, i Damaskus, Syrien, arbetat på ett liknande sätt när hon var volontär på ett kulturcentrum. Hennes fokus där var främst att stärka kvinnor.

– När jag började som volontär på IKC 2019 fick jag möjlighet att utveckla det här arbetssättet. Då började vi med aktiviteter för barn. Förra sommaren gick det inte på grund av pandemin, men i år har vi kunnat ta upp tråden igen.

Amneh har hållit samman en avancerad logistik för att i linje med gällande coronasrestriktioner se till att grupperna med barn och ungdomar inte blev för stora och inte krockade. Och som om inte det vore nog samordnade hon även IKC:s flytt till nya lokaler mitt i sommaren. Men det har varit ett kärt besvär.

– När jag ser barnens glädje blir också jag glad, säger Amneh. 

Både lek och allvar
Barnen och ungdomarna hade aktiviteter olika dagar. Det kunde vara mellan 50 och 100 barn samtidigt som delades in i tre grupper, eller fler om så krävdes, och besökte tre stationer. På en gjorde man hantverk, på en var det lek och på en tredje station var det kemiska experiment.
Ungdomarna deltog inte lika regelbundet. De kunde vara mellan 10 och 30 vid varje tillfälle.

De hade aktiviteter på stationer för lek, hantverk och kemi och kurser där kunde de utveckla sina kunskaper i spanska, engelska och kemi. Ungdomarna kunde även rita och måla, delta i gymnastik och kulturspel och prova på bowling, tennis och fotboll.

Föräldrar kände tillit
De aktiviteter som erbjöds under sommaren speglade volontärernas kunskaper och intressen.
Nesreen Darweesh, till exempel, är väldigt förtjust i barn. Hon har själv två pojkar och hade gärna varit med på sommarlovsaktiviteter förra året om det hade varit möjligt. Hon är också förtjust i hantverk och det är vad hon i första hand har gjort med barnen i sommar.

– Barnen tänker på olika sätt, har så många idéer och är jättesmarta. Jag lär mig så mycket av barn.
Nesreen berättar om en pojke som hade svårt att koncentrera sig och som var orolig i början.

–Vi lärde oss att förstå varandra och mot slutet var det en glad pojke. Det betydde jättemycket för mig.

– Under pandemin har många föräldrar varit rädda för att skicka sina barn till skolan mer än kanske en eller två dagar i veckan och det har påverkat barnen mycket. Här kunde föräldrarna från början se att vi var noga med att hålla avstånd och de kände tillit till oss. Efter första veckan var de mycket positiva och glada för att barnen kunde vara med i våra aktiviteter.
Samma intryck, att föräldrar kände sig trygga med aktiviteterna på IKC, har Danyah Mahfouz, gymnasieelev på naturvetarprogrammet, och Yohanna Escobar, praktikant vid IKC, konstnär och konstlärare från Colombia.

– Våra aktiviteter har varit den första dörren som öppnats på två år för många barn och unga som annars vid sidan av digital skolundervisning ägnat sig åt TV och dataspel, säger Danyah.
De menar att föräldrar som inte vågat släppa sina barn till simning, bandy, karate eller taekwondo ändå kände sig trygga med att släppa dem till IKC. Där kunde de känna igen sig i andra med utländsk bakgrund.

Yohanna har bland annat lett olika konstnärliga aktiviteter, alltid på svenska. Hon har också undervisat i spanska som är hennes modersmål.

Danyah säger att hon märkt att många ungdomar tycker kemi är tråkigt. För henne är det tvärt om.

– Jag vill ändra deras inställning och visa att det kan vara roligt. I skolan skriver lärare formler på tavlan, men det blir roligare att göra saker med sina händer. Egna erfarenheter och reflektioner ger mer.

Under sommaren på IKC har hon bland annat tillsammans med ungdomarna gjort en vulkan med ättika, diskmedel, citronsyra och bikarbonat. De har gjort slime och ungdomar har fått hålla eld i handen utan att bränna sig. De yngre barnen var mer intresserade av rymden. 

Inte bara för invandrare
Barn och ungdomar som deltog i aktiviteterna hade bakgrund, eller föräldrar med bakgrund i Syrien och andra arabiska länder, Somalia, Eritrea, Sydkorea, Kina och Thailand.

– Men det var öppet för alla och jag tänkte inte på varifrån de kom, jag pratade svenska, säger Danyah.
Det gjorde även Nesreen, även om det ibland blev lite och arabiska.

– Det var så spännande. Två av de volontärer som var med mig kunde ingen svenska, men både barn och vuxna föll in i svenska. Det blev roligt och lärande för alla.
Även Yohanna upplevde att alla kulturer kunde träffas utan problem i sommarens aktiviteter.

– Men jag tycker det är konstigt att inte svenska barn och ungdomar hittade hit. Kanske trodde de att det var aktiviteter för invandrare?
Men Amneh och Mahmoud säger att de hört flera svenska föräldrar som sagt att de gärna hade velat skicka sina barn till IKC om de bara hade fått information i tid.

Vill involvera fler föreningar
För att klara av liknande aktiviteter nästa sommar behöver man alltså nå ut bättre med information, en större budget och det behövs fler volontärer.

– Jag har en tanke om att utveckla sommaraktiviteterna tillsammans med flera föreningar i Vänersborg, säger Amneh.

– För att klara det skulle vi behöva hjälp från kommunen med att visa och marknadsföra det vi gör och få stöd så att vi kan fungera som en spindel i nätet mellan olika föreningar.
Hon tänker på nationella kulturföreningar som den somaliska men egentligen lika mycket på vilka föreningar som helst i Vänersborgs rika föreningsliv.

– Om vi kunde samverka med fler föreningar skulle det vara lättare att attrahera fler volontärer med olika bakgrund.

– Det vore bra för oss volontärer om vi kunde lära känna svenska volontärer och på så vis lära oss att prata svenska mer, säger Nesreen.

Behöver se hur man kan göra
– Jag ser volontärer som en grundläggande del i integrationsprocessen, de ger av sin tid och sin kunskap till andra på ett generöst sätt, säger Yohanna. Idag tänker alltför många unga mer på sig själva än på att ge av sin tid till andra.

– Jag tror att det är jätteviktigt att Support Group tar vara på ungdomars, och även de vuxnas lust att dela med sig av sådant som de kan och är intresserade av, säger Yohanna.

– Det är viktigt att hjälpa människor att upptäcka att de kan ge av sin kapacitet och hitta sin förmåga till empati och solidaritet. För mig betyder solidaritet bland annat integration.

– Jag tror att den beredskapen egentligen finns hos många människor här i Vänersborg, säger Danyah, men de kan behöva få information om hur och i vilket sammanhang de kan bidra, till exempel som volontärer i IKC.

Fortsätter i höst
Sommarens aktiviteter har stöttats ekonomiskt av Vänersborgs kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen har förmedlat statliga medel till avgiftsfria och smittsäkra sommarlovsaktiviteter, pengar som bland annat ska motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund. Kommunens råd för hälsa och social hållbarhet har bidragit med pengar med det övergripande målet att de skulle bidra till fullföljda studier.

Ungdomsaktiviteterna kommer att fortsätta i höst, då med förstärkt fokus på studier. En dag i veckan kommer volontärer att kunna erbjuda stöd och läxläsningshjälp i engelska, spanska och matematik. Övriga dagar ska ungdomarna kunna använda IKC:s lokaler för att studera själva efter skolan.

– Vi märkte i våras att det fanns många ungdomar som efterfrågade lugna studieplatser, förklarar Mahmoud Younes. Det kan vara svårt att hitta lugn och ro i lägenheter där det finns många familjemedlemmar och i skolans lokaler kan de inte vara efter klockan fem på eftermiddagen.

Bo Silfverberg