VDs brev

VD:s brev

 

Tittar man på SGN idag och jämför med starten för drygt fem år sedan så ser nästan allt annorlunda ut. Det enda som känns igen är de grundläggande värderingar som varit med från allra första dagen, nämligen empowerment och självorganisering.

Med drygt 23 anställda idag, de flesta nya ansikten, kan man säga att det behövs en ny strategi för att utveckla hela organisationen som arbetsgivare. Vi vill vara en stark och attraktiv arbetsgivare där man som anställd hos oss känner sig trygg, säker och bekväm med de arbetsuppgifter man utför. Därför har vi valt att ansöka om medlemskap hos Arbetsgivaralliansen och att teckna kollektivavtal med samtliga aktuella fackförbund. Samtidigt har vi tecknat ett avtal med Collectum. Detta innebär att våra anställda kommer få en marknadsmässig kollektivavtalad tjänstepension, ITP, vilket innebär trygghet både under och efter arbetslivet.

Support Group Network växer enormt och nya lokala föreningar bildas i flera kommuner. Vårt mål till nästa år är att medverka i flera län samt att stötta asylsökande och utrikesföda i deras väg mot bättre förståelse av regler som styr livet i Sverige. Detta innebär snabbare integration och avancerad inkludering.

Våra fyra fokusområden, nämligen arbetsmarknadsinkludering, interkulturalitet, högre utbildningsinkludering och social empowerment är fortfarande aktuella i vår strategi. Vi vill jättegärna bidra ännu mer med dessa begrepp i synnerhet i regioner där vi aldrig varit, bland annat i Stockholm, Malmö, och Jönköping.

Under resan mot att bli en starkare arbetsgivare som tillhandahåller bättre arbetsmiljö uppstår ibland viss problematik. Det är självklart naturligt, därför tror vi att det som är mest avgörande är de åtgärder som vidtas för att i första hand lösa problematiken, och i andra hand förebygga liknande situationer i framtiden.

Alla ska veta att vi i SGN har en stark vilja att utvecklas på olika vis. Därför är vi jätteglada att ta emot förslag och rekommendationer från våra samarbetspartners och alla individer som bryr sig om de stora frågor som vi jobbar med: empowerment, självorganisering, integration och inkludering.

Bilal Almobarak
SGNs VD