Articles


Från kulturkrock till kulturmöte

Ett trettiotal västsvenska aktörer samarbetar för att bli bättre på att identifiera och möta de behov som tredjelandsmedborgare har för att…

Det finns alltid flera vägar in

Ibland tänker jag att svenskar har en standardbild av vad integration är, men jag tror att det alltid finns flera vägar, säger Batul Boshi,…

Unga kompetensutvecklar vuxna

En av de viktigaste erfarenheterna från pilotutbildningen är att möta ungdomar på ett jämställt plan, dryfta olika situationer och höra vad…

Allt fler samlas under SGN:s paraply

Möt några lokala Support Groups med olika lokala förutsättningar men med samma mål, inkludering i samhället genom att vända upp och ned på…

Flyktingar möter flyktingar

Det är en stor fördel att vi är från så många länder och har olika språk, kulturer och religioner när vi möter nyanlända flyktingar. De lär…

Akademin har inte ensamrätt på kunskap

Det betyder mycket för oss som högskola att tillsammans med aktörer i det omgivande samhället utveckla kunskap som bidrar till ett hålbart…

Unga utvecklar sitt samhälle

Möt Shadi, Yassmin och Faissal, viktiga kuggar i ett stort ESF-projekt som går ut på att unga vuxna i Västra Götaland som varken arbetar…