Articles


Allt fler samlas under SGN:s paraply

Möt några lokala Support Groups med olika lokala förutsättningar men med samma mål, inkludering i samhället genom att vända upp och ned på…

Flyktingar möter flyktingar

Det är en stor fördel att vi är från så många länder och har olika språk, kulturer och religioner när vi möter nyanlända flyktingar. De lär…

Akademin har inte ensamrätt på kunskap

Det betyder mycket för oss som högskola att tillsammans med aktörer i det omgivande samhället utveckla kunskap som bidrar till ett hålbart…

Unga utvecklar sitt samhälle

Möt Shadi, Yassmin och Faissal, viktiga kuggar i ett stort ESF-projekt som går ut på att unga vuxna i Västra Götaland som varken arbetar…

Brygga till innanförskap

Vår ambition är att skapa en mötesplats för alla trollhättebor oavsett etnisk bakgrund, säger Samira Hassan, projektledare för det…

Handböcker för inkludering på väg

Flera EU-finansierade projekt som Support Group Network, SGN, medverkar i kommer att resultera i handböcker om hur man kan stärka unga…

Vill försvara barnfamiljers rätt

De barnfamiljer som med fastighetsnämndens beslut hamnar i en otrygg situation och riskerar hemlöshet får stöd i olika former från…

Barnfamiljer på tur för att mista bostad

När politikerna i fastighetsnämnden i Göteborg bänkade sig 24 maj skulle man ta ställning till ett medborgarförslag om att förhindra att…