Från kulturkrock till kulturmöte

Ett trettiotal västsvenska aktörer samarbetar för att bli bättre på att identifiera och möta de behov som…


0 Comments16 Minutes

Det finns alltid flera vägar in

Ibland tänker jag att svenskar har en standardbild av vad integration är, men jag tror att det alltid finns flera…


0 Comments8 Minutes

Unga kompetensutvecklar vuxna

En av de viktigaste erfarenheterna från pilotutbildningen är att möta ungdomar på ett jämställt plan, dryfta olika…


0 Comments15 Minutes

Nyhetsbrev september

En rolig och aktiv sommar!


0 Comments8 Minutes

Nyhetsbrev juni

En ny hemsida är lanserad!


0 Comments7 Minutes

Allt fler samlas under SGN:s paraply

Möt några lokala Support Groups med olika lokala förutsättningar men med samma mål, inkludering i samhället genom att…


0 Comments13 Minutes

Flyktingar möter flyktingar

Det är en stor fördel att vi är från så många länder och har olika språk, kulturer och religioner när vi möter…


0 Comments8 Minutes

Akademin har inte ensamrätt på kunskap

Det betyder mycket för oss som högskola att tillsammans med aktörer i det omgivande samhället utveckla kunskap som…


0 Comments10 Minutes